امروز: سه شنبه 8 بهمن 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی دسته: پرسشنامه
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 55 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردروایی و اعتبار

اعتبار آزمون- آزمون مجدد گزارش شده در راهنمای آزموناز 0/70 تا 0/93 و ضریب همسانی درونی از 0/74 تا 0/93 متغیر بوده است. بل (1962) ضرایب اعتبار را برای خردهمقیاسهای سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری شغلی و برای کل آزمون به ترتیب 0/91، 0/81، 0/88، 0/91، 0/85 و 0/94 گزارش کرده است. همچنین این آزمون روایی بالایی در تشخیص گروههای بهنجار از نوروتیک و همبستگی با آزمون شخصیت آیسنک نشان داده است (بل، .(1962

این پرسشنامه توسط بهرامی احسان (1371) بعد از ترجمه و ویرایش بر روی 200 نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ براساس 80 سؤال که تأمینکننده تمام بخشهای قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل، سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی یا تحصیلی بود، محاسبه گردید و ضریب آلفای آن معادل 0/89 بهدست آمد. در پژوهش دیگری که در سال 1374 توسط عبدیفرد بر روی 15 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد صورت گرفت. اعتبار آزمون 80 سؤالی بل با روش ضریب آلفای کرونباخ، 0/88 بهدست آمد
روایی پرسشنامه از دو طریق بدست آمده است: اول اینکه سؤالهای هر یک از بخشهای پرسشنامه، در محدودهای انتخاب شدند که اختلاف آنها، بین 50 درصد بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگسالان مشهود باشد، لذا در اینفرم پرسشنامه تنها مواردی ذکر شدهاند که تمایز صریح بین دو گروه کاملاً متفاوت را نشان میدهد. دوم اینکه، پرسشنامه در نتیجه تلاشهای متخصصین با بزرگسالان، مبنی بر انتخاب گروههایی از افراد بدست آمده است که در محدوده » بسیار خوب و بسیار ضعیف« سازگاری داشتهاند و همچنین تعیین حدودی که پرسشنامه میتواند در بین آنها تمایز ایجاد کند

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی , پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند , پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) , پرسشنامه , سازگاری بل (فرم بزرگسالان) فرم بلند 160 سوالی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر