امروز: شنبه 30 شهریور 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی مکانیزم ISEE بر اساس خط تولید – academy publisher

دانلود مقاله ترجمه شده بررسی مکانیزم ISEE بر اساس خط تولید – academy publisher دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 10160 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25

بررسی مکانیزم ISEE بر اساس خط تولید – academy publisher

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

بخشی از ترجمه فارسی:

با بكار بردن فرآیند تولید اتوماتیك خط تولید و سیستم مدیریت صنعت به ساخت مدرن برای مرجع، یك مدل جدید از محیط مهندسی نرم‌افزار مجتمع براساس خط تولید پیش برده شده است و چارچوب و تحقق مكانیزم مدل جدید در این مقاله كاملاً تحلیل شده است. مدل جدید دارایی (منابع) هسته خط تولید را به عنوان عامل عمومی قرار می‌دهد. بخش بالای آن محیط توسعه خط تولید را با تحقق تولید انبوه محصولات نرم‌افزاری، حمایت می‌كند، در حالی كه بخش پایینی محیط توسعه نرم‌افزار رایج سنتی است كه توسعه كدهای منبع و اسناد اجزای منبع هسته خط تولید را انجام می‌دهد. در مقایسه با مدل‌های محیط توسعه خط تولید موجود، قابلیت توسعه و تحقق یك مدل جدید كاملاً مشابه با مد تولید خط تولید اتوماتیك و سیستم مدیریت صنعت تولید فعفی بوده و احتمالاً محیط تولید نرم‌افزار دلخواهی كه صنعت مهندسی نرم‌افزار در آینده توسعه خواهد داد می‌باشد.

1ـ مقدمه
در سال‌های اخیر، با رشد تدریجی و به كار بردن تكنیك‌های جدید از جمله معماری نرم‌افزار، اجزای نرم‌افزار، استفاده مجدد وسیع نرم‌افزار، و غیبره متد مهندسی نرم‌افزار براساس خط تولید توجه وسیع مهندسی نرم‌افزار را به خود برانگیخته است و هم‌اكنون مركز داغ و اولویت مطالعات فعلی در زمینه مهندسی نرم‌افزار شده است. تولید انبوه محصولات نرم‌افزاری سفارشی در یك زمینه خاص، كه مشابه با مدهای تولید اتوماتیك خط تولید محصولات صنعتی كارخانه‌ای مدرن می‌باشد (مثل ماشین، تلویزیون و غیره) این در تولید نرم‌افزار دلخواه كه 40 سال در تولید مهندسی نرم‌افزار دنبال شده است و تأثیر زیادی در قالب‌بندی و توسعه املاك نرم‌افزای مدرن دارد و جامعه عظیم و تأثیر اقتصادی زیادی ایجاد می‌كند. [3-1]

2ـ موقعیت فعلی بررسی‌های خط تولید نرم‌افزار
ما مرهون بودن به روش مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر خط تولید، تغییراتی اساسی در توسعه نرم‌افزار از روش سنتی یك‌باره روش برنامه‌نویسی دستی، «الگوریتم + منابع داده + كد نیروی انسانی «به تولید صنعتی شده» معماری نرم‌افزار + اجزای نرم‌افزار + خط مونتاژ (استفاده مجدد سیستمی)» وجود داشته است كه با سیستم تولید صنعت كارخانه داری مدرن شناخته شده است (از جمله ماشین‌ها و دستگاه‌های تلویزیون و غیره).
روش خط تولید نرم‌افزار باید به موفقیت محیط توسعه مجتمع براساس خط تولید با ویژگی‌های مهندسی خط تولید و ظرفیت تولید اعتماد كند. چنین محیطی محیط مهندسی نرم‌افزار مجتمع مبتنی بر خط تولید نامیده می‌شود. بنابراین، تحقیقات، مفاهیم و كاربردهای محیط مهندسی نرم‌افزار مجتمع مبتنی بر خط تولید، نقش بسیار مهمی در تولدی نرم‌افزار اتوماتیك و صنعتی‌سازی صنعت نرم‌افزار داشته و ابتكارات استراتژیكی برای جهان شده است تا زمینه صنعت اطلاعات را مشغول كرده و اقتصاد پایدار و سریع و توسعه اجتماع را ارتقاء بخشد.
اما، می‌توانیم به طور واضح ببینیم كه قالب‌بندی و توسعه روش مهندسی خط تولید نرم‌افزار ار مد تولید اتوماتیك خط تولید صنعت كارخانه‌داری مدرن برای منابع مبتنی بر دامنه مهندسی، معماری نرم‌افزار، اجزای نرم‌افزار و فناوری استفاده مجدد از نرم‌افزار استفاده می‌كند. هدف آن بنا نهادن خط تولید نرم‌افزار و تحقق تولید صنعتی شده محصولات نرم‌افزاری با استفاده از فناوری‌های معماری نرم‌افزار در زمینه خاص استفاده مجدد سطح سیستم می‌باشد.
به طور واضح، محیط مهندسی نرم‌افزار مجتمع مبتنی بر خط تولید ضرورتاً با محیط توسعه نرم‌افزار رایج كنونی كه مبتنی بر ساختار و یا شیء‌گرایی است (منحصراً محیط توسعه سنتی نامیده می‌شود) تفاوت زیادی دارد.
روش قبلی به منظور تحقق صنعتی‌سازی و تولید اتوماتیك محصولات نرم‌افزاری سفارش انبوه در زمینه خاص مطابق با «معماری نرم‌افزار + اجزا + مونتاژ» در یك زمینه خاص بود در حالی كه روش اخیر مطابق با «ساختار داده + فرآیندها + كدگذاری دستی» می‌باشد كه به معنای توسعه یك باره از برنامه‌های نرم‌افزاری رسمی، و محیط‌های عمومی حد مناسب محیط را نیز معین كرده و مدهای تولیدی، حاصل‌خیزی و انتقال بروزرسانی موضوع بسیاری از محدودیت‌ها خواهد بود. علاوه بر این، كاملاً با مد تولید و جهت توسعه صنایع كارخانه‌داری مدرن متفاوت است زیرا به عنوان یك خط تولید رایج در كارخانجات ماشین، هواپیما، تلویزیون و دیگر محصولات در زمینه‌های دیگر قابل استفاده نمی‌باشد.
این تأسف‌بار است كه در فرآیند فعلی تحقیق و توسعه محیط توسعه نرم‌افزار مجتمع مبتنی بر خط تولید مردم تفاوت اساسی بین محیط توسعه نرم‌افزار سنتی و روش مجتمع مدرن را نفهمیده‌اند. بررسی‌ها و توسعه روش‌های مهندسی نرم‌افزار خط تولید و محیط‌های توسعه مجتمع هنوز بر مبنای روش‌ها و ایده‌های مهندسی نرم‌افزار سنتی انجام می‌شود، كه درست نیست.
همانطور كه CMU/SEI و تعدادی از نوشته‌ها [5-4] نشان دادند. تاكنون، هیچ محیط مهندسی نرم‌افزاذر مجتمعی براساس خط تولید با منطق درست وجود نداشته است. به عبارت دیگر، وضعیت واقعی تحقیق و توسعه این است كه تعدادی از شركت‌های نرم‌افزار برخی از مفاهیم اجزا را بر پایه محیط توسعه نرم‌افزار موجودشان معرفی می‌كنند و تعداد مناسبی از كنترل‌ها را اضافه می‌كنند، سپس فكر می‌كنند كه به سمت به اصطلاح محیط مهندسی نرم‌افزار مجتمع مبتنی بر خط تولید تغییر شكل داده‌اند.
برای مثال IBM، محیط توسعه SUN’S JZEE و غره از این نوع هستند، اینها بسیار پایین‌تر از منطق صحیح خط مونتاژ اتوماتیك با ظرفیت تولید و ویژگی‌های خط تولید نرم‌افزار محیط توسعه مجتمع در صنعت كارخانه‌داری مدرن هستند. البته برای علایق متخصصان و چندین قرن مدل‌های توسعه مهندسی نرم‌افزار، خصوصاً نرم‌افزار سیستم و ابزارهای فرایند توسعه نرم‌افزار، این طبیعی و قابل درك است، زیرا متخصصان باید محصولات و علایق فعلی‌شان را نیز حساب كنند. این امكان‌پذیر است كه كاملاً محصولات نرم‌افزاری محبوب و وسیع را بدون توجه به ریسك دنبال كردن یك محصول جدید علی‌رغم سود اقتصادی و وجهه خوبشان دور بیندازیم.
این مقاله روی منطق واقعی مدل محیط توسعه خط تولید نرم‌افزار با مد تولید خط تولید و ظرفیت صنعت كارخانه‌داری مدرن تمركز دارد و بیشتر ساختار و تحقق مكانیزم را بررسی می‌كند.
3ـ فرآیند مهندسی نرم‌افزار و مدل چرخه حیات براساس خط تولید
الزاماً، محیط مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر خط تولید نوعی از خط تولید است كه شبیه به خط تولید اتوماتیك در صنعت كارخانه‌داری مدرن است. این همچنین یك روش مهندسی نرم‌افزار جدید و فرآیندی برای اجرای تولید سفارشی انبوه محصولات نرم‌افزاری در یك دامنه خاص براساس اجزای استاندارد منابع هسته از جمله معماری نرم‌افزار، اجرا، تكه‌های متصل، نقشه تولید، سفارشی‌سازی، اسناد و غیره می‌باشد.
بنابراین، چیزی كه در تحقیق راجع به محیط توسعه نرم‌افزاری خط تولید بیشترین اهمیت را دارد ایجاد مدل پردازش توسعه نرم‌افزار و مدل چرخه حیات است كه برای شناسایی و روش‌های تولیدی خط تولید مناسب است. این برای توصیف كل فرآیند توسعه تولیدات براساس خط تولید به صورت سیستمی استفاده می‌شود و سپس به عنوان راهنمایی برای تعیین كاربردهای مبتنی بر پیام، پیكره‌بندی ابزارها و فرایند تولید در نظر گرفته می‌شود.
هدف آن توصیف ترتیب فعالیت‌ها و جریان‌كاری و چارچوب وظایف، ارسال محصولات و استانداردهای فرایند مهندسی نرم‌افزار براساس خط تولید، به طور كامل واضح و مشخص می‌باشد و خط راهنما به نرمال‌های عملی و رفتاری برای اجرای مهندسی خط محصولات نرم‌افزاری و محصولات نرم‌افزاری پیش‌نیاز خواهد بود و زیرساخت مهمی برای تحقیق روی محیط توسعه نرم‌افزار مجتمع خواهد بود.
در سال‌های اخیر نتایج تحقیقات مقدماتی روی تحقیق مدل پردازش مهندسی خط تولید انجام شده است. برای مثال: مدل خط تولید نرم‌افزار بل طول عمر دو برابر و مدل SEI. [8-7] اما مدل‌های ساده به سختی می‌توانند نیازهای كل فرآیند را با وصف توانمندی‌های سیستم مدیریت نرم‌افزار مدرن، مد تولید، انقلاب آموزش الكترونیكی، كنترل كیفیت و غیره، از جمله سازمان‌دهی چند لایه‌ای در لایه‌های بالایی و پایینی و سیستم مدیریت بین‌المللی، ملیت‌ها، صنعت، دامنه‌ها و كاربردها و غیره كه ملاكشان پروژه خط تولید است، ویژگی‌های فرایند مهندسی و مد، متدهای تولید تكراری چند سطحی و انقلاب محصولات چندبعدی می‌باشد. [13]

بخشی از مقاله انگلیسی:

Using product line automatic production procedure and the management system of modern manufacturing industry for reference, a new model of integrated software engineering environment based on product line is put forward, and framework and realizing mechanism of the new model is mainly analyzed in this paper. The new model takes product line core asset (resource) components as the agent bus. The upper of it supports the product line development environment realizing the assembling production of software products, while the lower is traditional common software development environment implementing the development of source codes and documents of product line core resource components. Compared with the present available product line development environment models, the developing and realizing ability of the new one is completely similar to production mode of automatic product line and management system of current manufacturing industry, will be likely to become an ideal software production environment that the future software engineering industry develops.

Keywords

software product line; core assets; ISEE-integrated software engineering environment; software architecture; software component

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود بررسی مکانیزم ISEE بر اساس خط تولید academy publisher , مقاله بررسی مکانیزم ISEE بر اساس خط تولید academy publisher , جزوه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر