امروز: دوشنبه 18 فروردین 1399
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود مقاله دوبل فارسی و انگلیسی RNA های غیر کدگذاری بلند و بیماری های انسانی

دانلود مقاله دوبل فارسی و انگلیسی RNA های غیر کدگذاری بلند و بیماری های انسانی دسته: پزشکی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 123 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

RNA های غیر کدگذاری بلند و بیماری های انسانی

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

فهرست مقاله:

چکیده
LncRNAs ها تنظیم کننده های رایج بیان ژن می باشند
مکانیسم های تنظیم lncRNAs
تنظیم اپی ژنتیک
تنظیم پیرایش جایگزین
کنترل ترجمه
رقابت بر سر مکان های اتصال
LncRNA و کارکرد طبیعی
نمو جنین
کنترل چرخه سلول
جبران دوز و نقش پذیری کروموزمی
lncRNA و بیماری انسان
سرطان
بیماری متابولیکی
بیماری های روانی و نورودژنرتیو
بیماری قلبی عروقی، فشار خون و سکته
اختلال ایمنی و خود ایمنی
نتیجه گیری

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

LncRNAs ها تنظیم کننده های رایج بیان ژن می باشند
LncRNAs در هر دو ژنوم های یوکاریوتی و پروکاریوتی حضور دارند و بیش از 72 درصد همه ژن های انسانی و موش، تحت تاثیر تنظیم توسط مولکول های RNA قرار دارند(7).رونوشت های تنظیمی می توانند به صورت سیس یا ترانس باشند و در مناطق اینترونی، درون ژنی و سایر مناطق ترجمه نشده ژنوم انجام می شوند. اهداف آن ها می توانند کد کننده یا غیر کد کننده باشند( یعنی، RNA های تنظیمی دیگر) و می توانند به طور مثبت( تنظیم متوازن) یا منفی( تنظیم غیر متوازن) بیان یا فراوری ژن های هدف خود را اصلاح کنند. cis-lncRNAs با اهداف خود همولوگ بوده و از یک منطقه ژنومی، ولی از رشته مخالف نشات می گیرند( این ها اغلب موسوم به رونوشت های آنتی سنز طبیعی می باشند)، در حالی که translncRNAs همولوژی ناقص را با اهداف خود به اشتراک گذاشته و از مناطق دور ژنوم نشات می گیرند(8). جهت رونوشت های تنظیمی به سمت اهداف خود می تواند به صورت و ( سر به سر، شکل 1 الف)، تا ( دم به دم، شکل 1 ب) بوده و یا با ژن های موجود در منطقه کد کد کننده هم پوشانی داشته باشند( شکل 1 پ). رونوشت های تنظیمی- ترانس معمولا تداخل و هم پوشانی ندارند، زیرا آن ها از مناطق ژنومی متمایز می باشند.
مکانیسم های تنظیم lncRNAs
چندین مکانیسم عمل پیشنهادی برای lncRNAs ( شکل 2) وجود دارند که موجب افزایش انعطاف پذیری، سازگاری و واکنش پذیری به معماری ژنومی شده و کنترل دقیقی را بر بیان ژن وارد می کند. علاوه بر مکانیسم های مطرح شده در زیر، lncRNAs تحت کنترل سایر مکانیسم ها نیز بوده اند از جمله ویرایش RNA، تداخل RNA، پوشش RNA، تداخل رونویسی و در برخی موارد0فعال سازی R کیناز پروتین(9-10).
تنظیم اپی ژنتیک
lncRNAs به عنوان مولکول های داربستی برای تحویل پروتین های تنظیمی به مکان های ژنی مورد نیاز عمل می کنند. نمونه هایی از این انواع lncRNAs شامل ANRIL و HOTAIR می باشند. رونوشت آنتی سنز ANRIL بر روی رشته مخالف مکان های ژنی CDKN2A/CDKN2B کد گذاری می شود و با اتصال به زیر واحد PRC1( کمپلکس مهار کننده پلی کامب 1) از CBX7(کروموباکس 7) و PRC2 تاثیر خود را می گذارد. این کمپلکس ها H3K27me( متیلاسیون هیستون H3 در Lys-27) را در مکان های ژنی هدف هدایت کرده و منجر به خاموشی رونوشت های سنز بیان شده از این منطقه (11-12) می شوند. به طور مشابه HOTAIR به PRC2 و LSD1( دی متیلاز 1 لیزین) متصل می شود که یک جزیی از CoREST( مهار کننده همراه برای کمپلکس کننده عنصر 1- از فاکتور رونویسی خاموش کننده) می باشد. مجددا، این منجر به تغییرات خاصی در وضعیت متیلاسیون و ماهیت کروماتین اطراف اهداف HOTAIR در خوشه ژنی HOXD می شود(13). ژن های HOXD نظیر HOXD13، مورفوژنز را در همه موجودات چند سلولی هدایت کرده و اختلال در بیان آن ها با سرطان سینه(13) و اختلالات رشدی(14) همراه است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

lncRNAs are common regulators of gene expression

lncRNAs are common in both prokaryotic and eukaryotic genomes; up to 72% of all human and mouse genes are found to be influenced by regulation by RNA molecules [7]. Regulatory transcripts can be either cis- or trans-acting, and occur in intronic, intragenic and other untranslated regions of the genome. Their targets can be either coding or non-coding (i.e. other regulatory RNAs), and can positively (concordant regulation) or negatively (discordant regulation) modify the expression or processing of their target genes. cis-lncRNAs are homologous with their targets and arise from the same genomic region, but from the opposite strand (these are often termed natural antisense transcripts), whereas translncRNAs share incomplete homology with their targets and arise from distant regions of the genome [8]. The orientation of cis-regulatory transcripts to their targets can be 5 to 5 (head-to-head; Figure 1a), 3 to 3 (tail-to-tail; Figure 1B) or fully overlapping, with one gene contained within the region coding the other (Figure 1C). Trans-regulatory transcripts are usually non-overlapping, scince they are from distinct genomic regions.

Mechanisms of lncRNA regulation

There are several proposed mechanisms of action for lncRNAs (Figure 2), which bring plasticity, adaptability and reactivity to genomic architecture and fine control over gene expression. In addition to the mechanisms outlined below, lncRNAs have also been reported to be subject to other mechanisms, including RNA editing, RNA interference, RNA masking, transcriptional interference and protein kinase R activation in some cases [9,10].

Epigenetic regulation

lncRNAs may act as scaffold molecules, to deliver regulatory proteins to loci where they are required. Examples of this type of lncRNA are ANRIL and HOTAIR. The ANRIL antisense transcript is coded for on the opposite strand of the CDKN2A/CDKN2B loci, and causes its effects by binding to and recruiting the CBX7 (chromobox 7) subunit of the PRC1 (Polycomb repressive complex 1) and PRC2. These complexes serve to direct H3K27me (methylation of histone H3 at Lys-27) at the target loci, resulting in the silencing of sense transcripts expressed from this region [11,12]. Similarly, HOTAIR binds to and recruits the PRC2 and the LSD1 (lysine-specific demethylase 1) protein, which is a component of the CoREST (co-repressor for element-1-silencing transcription factor) complex. Again, this brings about specific alterations in the methylation status and the nature of the chromatin surrounding the HOTAIR targets in the HOXD gene cluster [13]. HOXD genes such as HOXD13 direct morphogenesis in all multicellular organisms, and disruption to their expression has been associated with breast cancer [13] and developmental disorders [14].

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : مقاله پزشکی انگلیسی , مقاله فارسی پزشکی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر